Επέλεξα να φτιάξω έναν ιστότοπο, γιατί μέσα από αυτή την δραστηριότητα μού δόθηκε η ευκαιρία να δω στην πράξη την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχω αποκομίσει έως τώρα και να διευρύνω έτσι τους πνευματικούς μου ορίζοντες όσον αφορά στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Επιπλέον, θεωρώ ότι είναι μία πολύ καλή εμπειρία που θα με οπλίσει με εφόδια στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Επέλεξα ο ιστότοπος να παρουσιάζει τον Bill Gates, αφού τα διαδικτυακά μαθήματα δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς το πρόγραμμα που προγραμμάτισε.

Bill Gates

Bill Gates - OnInnovation.com Interview "Bill Gates - OnInnovation.com Interview" by OnInnovation is licensed under CC BY-ND 2.0

Ο Bill Gates είναι επιχειρηματίας και σχεδιαστής λογισμικού. Ήταν πρόεδρος της Microsoft μέχρι το 2014 και σε συνεργασία με τον Ray Ozzie δημιούργησε το λογισμικό του προγράμματος Microsoft Teams, ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες. Το πρόγραμμα αποφέρει τεράστια κέρδη την περίοδο που διασχίζουμε,αφού πολλά είναι τα σχολεία και οι επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν ως βασικό εργαλείο εργασίας και επικοινωνίας.

Επιμέλεια Ιστοτόπου: Αλέξανδρος Παλαιοδήμος Χαραλαμπίδης
Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 10ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ DIGIFEST. Εάν, δίχως την πρόθεσή μας θίγουμε πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας.